Välkommen till cadpillar. 3D-uppmätning direkt till IFC.

cadpillar AB är en CAD-konsult som stöttar arkitekter och byggare i gränslandet mellan arkitektur och teknik, med tyngdpunkt på 3D-uppmätning.

20 års CAD-erfarenhet med fokus på 3D står till förfogande för arkitekt och byggare som söker hjälp med uppmätning, 3D / IFC modellering, 3D-visualisering eller utbildning.

cadpillar AB är den Svenska återförsäljaren för Flexijet4architects. LÄS MER

Flexijet4architects

BIM Measurement Flexijet
Graphisoft Sverige Leica Geosystems
BIMHUB

2 thoughts on “Välkommen till cadpillar. 3D-uppmätning direkt till IFC.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.